Jak poprawnie się mówi ..?
Spytaj tatę?
Czy ..spytaj taty ?

Już dwukrotnie udzielaliśmy odpowiedzi na pytanie o rekcję czasownika pytać. Warto zapoznać się z wpisami zamieszczonymi tu i tu. Przypomnę raz jeszcze: czasownik ten może łączyć się zarówno z biernikiem (spytaj tatę), jak i dopełniaczem (spytaj taty). Współcześnie częściej notowana jest pierwsza wersja, choć obie są poprawne.

Katarzyna Burska