Ile jest form rodzaju rzeczownika? Jeżeli trzy, jak podają autorzy niektórych podręczników, to jak określić rodzaj rzeczowników typu „wakacje”, „drzwi”, itp.

Rzeczowniki plurale tantum (mające wyłącznie liczbę mnogą) stanowią fleksyjną osobliwość. Biorąc pod uwagę ich łączliwość z formami przymiotników i czasowników można powiedzieć, że mają albo rodzaj męskoosobowy (np. mili Rafałowie przyszli), albo – znacznie częściej – rodzaj niemęskoosobowy (np. wspaniałe wakacje nadeszły, nowe drzwi zostały przywiezione).

W gramatykach szkolnych mówi się najczęściej o trzech rodzajach: męskim, żeńskim, nijakim. W podręcznikach uniwersyteckich – o pięciu: męskoosobowym, męskożywotnym, męskonieżywotnym, żeńskim i nijakim.

Bartłomiej Cieśla