Dzień dobry, mam pytanie o pisownię stanowisk pracy w umowach jak pisać, wielką czy małą literą np.
Jolanta Kowalska – Sekretarz Miasta Gdańska
czy
Jolanta Kowalska – sekretarz miasta Gdańska

proszę o poradę

Reguły ortograficzne wskazują, że nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych – a za taki należałoby uznać umowę o pracę – piszemy wielkimi literami. Poprawny zapis w umowie to zatem Jolanta Kowalska – Sekretarz Miasta Gdańska. W tekstach o innym charakterze posługujemy się małymi literami, nazywając stanowisko pracy czy pełnioną funkcję, np. Jestem prezydentem, pracuję na stanowisku sekretarza, pełnię funkcję skarbnika itp.

Katarzyna Burska