„Stop ulotkom”, „Stop ulotki”, „Stop dla ulotek” – jak prawidłowo po polsku zabronić wkładania ulotek do skrzynek pocztowych? Która z form jest prawidłowa?

Wyraz stop! to wykrzyknik, a zatem nie wchodzi w stosunki składniowe z innymi wyrazami w zdaniu. Tak przynajmniej podają słowniki języka polskiego. Przyjmując taki punkt widzenia za poprawną należałoby uznać formę drugą, ale z odwróconą kolejnością wyrazów, tzn. Ulotki stop! W języku mówionym coraz częściej jednak wyraz ten używany jest inaczej, tzn. w funkcji czasownikowej i wówczas przyłączają się do niego rzeczowniki w funkcji dopełnienia. Forma tego dopełnienia nie jest jednak ustalona. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego odnotowana jest spora ilość przykładów wyrazu stop z dopełnieniem w celowniku (stop czemu) jak i w dopełniaczu (stop dla czego). Dopóki problem nie zostanie dostrzeżony i rozstrzygnięty przez normę języka polskiego, najbezpieczniej będzie użyć innego sformułowania, niestety dłuższego i mniej kategorycznego, np. Za ulotki dziękujemy albo Ulotki niemile widziane! itp.

Izabela Różycka