Dzień dobry!
Coraz częściej w mowie potocznej spotykam się z nieuzasadnionym i wątpliwym używaniem wyrazu taki (taka), szczególnie wśród kobiet, np. Ja zrobiłam X, a on taki mówi Y; On zrobił X, a ja taka mówię Y. Skąd się to wzięło i czy jest poprawne językowo?

By ocenić fortunność przywołanych przez Pana konstrukcji, musiałbym znać kontekst, w którym są umieszczane. Możliwe, że zaimek pełni w nich funkcję ekspresywną, sygnalizując stosunek mówiącego do działań wskazywanych przez czasownik, trudno jednak rozstrzygnąć tę kwestię, nie czytając pełnego komunikatu. W polszczyźnie potocznej wiele jest wyrazów czy połączeń wyrazowych mających charakter okazjonalny (szybko wychodzą z użycia), stąd też ich wstępna analiza bardziej niż oceny poprawności wymaga przyjrzenia się ich funkcjonalności: jeśli nie wnoszą do wypowiedzi żadnej istotnej jakości – czy to znaczeniowej, czy ekspresywnej, najprawdopodobniej okażą się krótkotrwałe i nigdy nie zostaną ujęte w słownikach.

Bartłomiej Cieśla