Uczestniczyć w zajęciach czy uczęszczać na zajęcia 

Czasownik uczęszczać oznacza 'często, stale gdzieś bywać, dokądś chodzić, brać w czymś udział’, natomiast uczestniczyć to 'brać w czymś czynny udział, współdziałać w jakiejś akcji, być uczestnikiem czegoś’. Różnica zawiera się zatem w określeniu czynny udział. Można zatem uczęszczać na zajęcia, nie uczestnicząc (tj. nie biorąc czynnego udziału) w tym, co się tam dzieje.

Izabela Różycka