„uczynić to wspaniałym przeżyciem” czy „uczynić z tego wspaniałe przeżycie”, która wersja jest lepsza?

Czasownik uczynić w znaczeniu 'spowodować, że ktoś lub coś staje się tym, co nazywa następujący rzeczownik’ (WSJP) może mieć dwojaką składnię: uczynić kogo?/co? kim?/czym? lub uczynić z kogo?/czego? kogo?/co? Obie zaprezentowane propozycje są zatem zgodne z zasadami poprawnej polszczyzny, a wybór jednej z nich pozostaje w gestii nadawcy.

Katarzyna Burska