„warto wiedzieć” – jakie to jest orzeczenie?

Jeżeli potraktujemy te dwa wyrazy jako całość składniową, wówczas jest to jeden z typów orzeczeń złożonych, tzw orzeczenie modalne. Warunkiem takiego ujęcia jest uznanie niesamodzielności znaczeniowej predykatywu modalnego warto. Nie nazywa on bowiem czynności, procesu ani stanu, tylko wyraża postawę nadawcy komunikatu.

Izabela Różycka