W Ułan Batorze, czy w Ułan Bator?

Nazwa stolicy Mongolii Ułan Bator zasadniczo jest traktowana jako nieodmienna. Ze względu jednak na to, że budowa tej nazwy pozwala ją włączyć do odpowiedniego wzoru polskiej deklinacji rzeczownikowej, Słownik poprawnej polszczyzny dopuszcza także jej odmianę w następujący sposób: Ułan Batoru, Ułan Batorem, Ułan Batorze, tzn.  z odmieniającym się drugim członem. Te formy we wspomnianym słowniku określane są jednak jako rzadkie.

Beata Burska-Ratajczyk