Jak poprawnie wmówić słowo ekscelencja?

 

Poprawna wymowa zbieżna jest z pisownią i powinna brzmieć ekscelencja. Na pewno nie powinniśmy używać dość często słyszanej formy ekselencja, gdzie zredukowana jest w wymowie głoska c.

Agnieszka Wierzbicka