Czy mówi się, że coś jest „za darmo” czy „darmo”?

Bezpłatnie czyli darmo lub za darmo (obie formy poprawne), ale nie darmowo. W znaczeniu „na próżno, niepotrzebnie” używamy następujących form: darmo, na darmo, daremnie, nadaremnie.

Katarzyna Jachimowska