Proszę o informację dot. pisowni zerojedynkowy czy zero-jedynkowy.

Wielki słownik ortograficzny PWN, opracowanie, które traktowane jest jako źródło najrzetelniejszych informacji na temat normy pisowniowej, zawiera wyłącznie wariant zero-jedynkowy. Jakkolwiek w starszych słownikach języka polskiego notowano ten przymiotnik zapisywany łącznie, to jego znaczeniowa interpretacja (fakt, że wskazuje on na dwie równorzędne wartości: zero i jeden), przekonuje, by opowiedzieć za wariantem z dywizem, por. też: biało-czerwony, kawiarnia-cukiernia itd. W połączeniach tego typu pierwszy człon nie dookreśla drugiego, a drugi – nie dookreśla pierwszego.

Bartłomiej Cieśla