Witam,
W mediach pojawia się coraz więcej informacji dot. zmian klimatu (ang. climate change). W polskojęzycznych artykułach naukowych pojawia się tylko tłumaczenie „zmiany klimatu”. Natomiast, w artykułach w prasie czy internecie można spotkać się ze „zmianami klimatycznymi”. Ponadto, oficjalne dokumenty jak Porozumienie Paryskie (ang. Paris Agreement) są często tłumaczone z użyciem słowa „klimatyczny:, np.: Paryskie Porozumienie Klimatyczne. Czy tworzenie takich nazw jest poprawne?

Przymiotnik klimatyczny znaczy 'dotyczący klimatu’, a zatem w połączeniu będącym nazwą własną, którą Pan wymienił jest on użyty poprawnie – Paryskie Porozumienia Klimatyczne to porozumienia dotyczące klimatu. Jeżeli chodzi o wyrażenie zmiany klimatyczne, to można uznać, że mamy tu do czynienia z nadmiarem semantycznym. Zamiast mówić o zmianach dotyczących klimatu zdecydowanie prościej byłoby użyć formy zmiany klimatu. Używanie takiego „nadmiarowego” sformułowania może mieć jednak pewne uzasadnienie – być może pojęcie zmiany klimatu rozumieć należy jako zmiany dotyczące tylko tego typu zjawisk i procesów atmosferycznych, które mieszczą się w definicji wyrazu klimat, czyli temperatury, ilości opadów, dni słonecznych, siły wiatru itd., podczas gdy zmiany klimatyczne obejmują również także zjawiska, które są z klimatem powiązane takie jak np. zmiany w zakresie zasięgów występowania roślin i zwierząt, susze i powodzie oraz wynikające z nich zmiany gospodarcze, migracje ludności, rosnące zagrożenia zdrowotne itp. W takim wypadku różnicy znaczeniowej odpowiadałaby zmiana formy wyrażenia językowego. 

Izabela Różycka