Co znaczy riposta?

 

Wyraz riposta pochodzi z języków romańskich (fr. riposte, wł. riposta). Jego podstawowe znaczenie to ‚cięta, szybka i trafna odpowiedź’, np. Janek jest mistrzem riposty. W języku polskim od tego rzeczownika utworzony został czasownik ripostować, czyli ‚odpowiadać trafnie i szybko; dawać ripostę’.

Warto zaznaczyć, że termin ten występuje także w języku sportowców, w szermierce, i oznacza ‚cięcie lub pchnięcie zadane bezpośrednio po udanej własnej zasłonie’.

Agnieszka Wierzbicka