Dzień dobry,

czy wyraz „zwizualizować” jest poprawną formą od „wizualizować”?

z poważaniem
Marek Borysewicz

Współczesna polszczyzna tak szybko przejmuje tzw. internacjonalizmy, czyli wyrazy międzynarodowe i tworzy od nich nowe formy, że drukowane słowniki nie odnotowują wielu spośród nich, które w tekstach już występują. Tak właśnie jest w odniesieniu do wyrazu o który Pan pyta. Jedynym źródłem, które zawiera jego niedokonaną podstawę, czyli czasownik wizualizować jest Internetowy słownik języka polskiego. Formy czasownika dokonanego zwizualizować nie potwierdza na razie żaden słownik ani poradnik. W Korpusie języka polskiego odnotowany jest on też tylko 2 razy. A zatem jest to innowacja językowa nie posiadająca jeszcze aprobaty normatywnej, a to oznacza, że nie można odpowiedzieć twierdząco na pytanie, czy jest ona poprawna. Nie można także uznać jej za błąd, ponieważ czasownik ten zbudowany jest zgodnie z zasadami słowotwórstwa, a zatem taka postać jest możliwa. Na ostateczne ustalenie tej kwestii trzeba zatem poczekać.

Izabela Różycka