Zakład Współczesnego Języka Polskiego istnieje od 1981 roku, pierwotnie powołany jako katedra, od 2017 r. jako zakład.

Zakład Współczesnego Języka Polskiego rozwijał się pod kierownictwem wybitnych profesorów: Witolda Śmiecha, Władysława Cyrana i Kazimierza Michalewskiego. Obecny kształt zawdzięcza profesor Barbarze Kudrze, która funkcję kierownika Katedry/Zakładu pełni od 2012 roku.