Czy poprawne są wyrażenia: przybyć na obszar kalifatu, reżim sankcyjny działania zorientowane na?

W poradni możemy odpowiadać tylko na jedno pytanie. Wynika to z konieczności zakwalifikowania odpowiedzi do określonej kategorii. Proszę zdecydować, na które pytanie mamy odpowiedzieć albo podzielić je na 3 osobne pytania.

Izabela Różycka