Współpraca z instytucjami i firmami

Oprócz działalności naukowej, dydaktycznej i poradnikowej pracownicy Zakładu Współczesnego Języka Polskiego UŁ świadczą usługi dla firm oraz instytucji, związane z szeroko pojętą problematyką: kultury języka (tj. poprawnością językową), językowego kreowania wizerunku firmy i marki, komunikacji medialnej, negocjacji, perswazji oraz języka w reklamie.

Odpowiadając na indywidualne zapotrzebowanie firmy czy instytucji, możemy podjąć się współpracy oraz zaproponować program szkolenia „szytego na miarę” dla Państwa pracowników, w oparciu o wykonaną indywidualnie analizę potrzeb.

Zachęcamy do kontaktu z nami!

Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Uniwersytet Łódzki
ul.  Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
e-mail: agnieszka.wierzbicka@uni.lodz.pl