Oportunista

Warto wiedzieć, że oportunista to `człowiek bez stałych zasad, kierujący się
w życiu doraźnymi korzyściami`. Oportunista zmienia swoje zasady
w zależności od spodziewanych korzyści lub wygód.

Wspomniany rzeczownik nie jest odpowiednikiem wyrazu oponent `osoba, która się czemuś przeciwstawia, sprzeciwia się; przeciwnik zwykle w dyskusji`.

 

Neologizmy

Są to nowe elementy pojawiające się w języku (wyrazy, ich znaczenia, wyrażenia i zwroty), które powstają w wyniku jego nieustannego rozwoju. Mogą one być potrzebne i udane albo zbędne i niepoprawne. Najczęstszymi przyczynami ich powstawania są bieżące potrzeby nazewnicze, związane z nowymi przedmiotami, czynnościami, instytucjami, oraz chęć odświeżenia słownictwa.

Ze względu na genezę i strukturę wyróżniamy:

  1. Neologizmy słowotwórcze, tworzone na gruncie danego języka od wyrazów już istniejących, za pomocą odpowiednich formantów, np. frytkownica, oprogramowanie, programista.
  2. Neologizmy znaczeniowe (neosemantyzmy), wyrazy dobrze znane, używane w zupełnie nowym znaczeniu, ukształtowanym na gruncie języka rodzimego lub zapożyczonym z języków obcych, np. nagłośnić (sprawę) 'dużo o niej mówić i pisać’, totalny 'zupełny, ogólny, absolutny’, impreza 'młodzieżowe spotkanie towarzyskie’, promocja 'reklama, popieranie, lansowanie, upowszechnianie’ (promocja książki, zdrowego żywienia), opcja 'orientacja polityczna’.
  3. Zapożyczenia wyrazowe z innych języków, np. hit, driver, cappuccino, gastarbeiter, peeling, wizażysta.
  4. Neologizmy frazeologiczne, tj. nowe połączenia wyrazów o charakterze względnie stałym, np. dusić inflację, gasić strajki, próg podatkowy, szara strefa, gruba kreska.