Uniwersytet Łódzki

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Instytucje i stowarzyszenia

Fundacja Języka Polskiego

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji językowej – Tertium

Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Rada Języka Polskiego

Towarzystwo Kultury Języka

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Słowniki on-line i korpusy tekstów

Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku

Słownik wileński

Słownik języka polskiego PWN

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Słownik synonimów „Gdy Ci słowa zabraknie” W. Broniarka

Słownik wyrazów obcych i wyrażeń obcojęzycznych W. Kopalińskiego

Słownik wyrazów obcych PWN

Wielki słownik języka polskiego

Wielki słownik ortograficzny PWN

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Narodowy Korpus Języka Polskiego

Poradnictwo językowe

Porady językowe Rady Języka Polskiego

Poradnia językowa PWN

Poradnia językowa KUL

Poradnia językowa Uniwersytetu Śląskiego

Poradnia językowa Uniwersytetu Szczecińskiego

Poradnia językowa Uniwersytetu Warszawskiego

Poradnia językowa Uniwersytetu Wrocławskiego

Poradnia językowa Instytutu Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie

Poradnia językowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Poradnia językowa Akademii im. J. Długosza w Częstochowie