Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu następującego problemu: jaką literą – wielką czy małą – należy pisać „szkoła filmowa” (nie jest to pełna nazwa) użyta w tekście mówiącym np. o absolwentach. I pytanie drugie – czy redakcja muzyczna, czy też Redakcja Muzyczna.
Będę zobowiązana za możliwie szybką odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie.
Helena Ochocka-Batko

Ponieważ nie jest to nazwa własna, należy pisać być absolwentem szkoły filmowej, tak jak: być dyrekstorem szkoły średniej, dokształcać się w szkole wieczorowej, chodzić do szkoły ekonomicznej.

Zasady poradni pozwalają na odpowiedź  na jedno pytanie.

Katarzyna Jachimowska