Witam. Proszę o wytłumaczenie jak poprawnie używać słowa ,,absolutnie” czy jako wzmocnienie zaprzeczenia czy potwierdzenie?

Wyraz  absolutnie jest to przysłówek o podstawowym znaczeniu 'całkowicie, zupełnie; w sposób niebudzący zastrzeżeń’, np.: Absolutnie mu nie ufam; Te dwa rysunki absolutnie niczym się nie różnią. Może się też pojawić w odpowiedzi na pytanie: Ufasz mu? – Absolutnie nie!; Czy te rysunki czymś się różnią? – Absolutnie nie. Jak widać, we wszystkich kontekstach wyraz absolutnie pojawia się w formule zaprzeczenia. Znaczenie potwierdzające pojawiło się w języku polskim pod wpływem angielskiego absolutely,  które w tym języku może być używane zarówno w celu zaprzeczenia, jak i potwierdzenia: Do you like these cakes? – Absolutely! ; Do you wish, he hadn’t told you that? – Absolutely! ’tak!/nie!’. Ze względu na niejednoznaczność przytoczonych odpowiedzi użycie wyrazu absolutnie w funkcji potwierdzenia nie jest zalecane, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy żadne inne czynniki (mimika, ton głosu, gesty) nie pozwalają na właściwe zinterpretowanie wypowiedzi.

Izabela Różycka