Dzień dobry
Moje pytanie dotyczy sposobu akcentowania wyrazów: okolica i reguła. Który wariant akcentowania jest poprawny: OKOlica i REguła czy okoLIca i reGUła. Pewien profesor stosuje pierwszy. Uprzejmie proszę o odpowiedź.
              Pozdrawiam Jerzy Łoś 

W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego (2014) podane jest, że oba te wyrazy mogą być akcentowane albo regularnie, na drugą sylabę od końca (o-ko-li-ca, re-gu-ła), albo na sylabę trzecią od końca (o-ko-li-ca, re-gu-ła). Formy z akcentem na trzeciej sylabie od końca oznaczone są jako rzadkie.

Izabela Różycka