Czy poprawne jest stwierdzenie dwa alternatywne rozwiązania? Wiem, że nie można powiedzieć dwie alternatywy. Ostatnio ktoś mnie poprawił, że wystarczy powiedzieć dwa rozwiązania i że użycie wyrażenia dwa alternatywne rozwiązania to tautologia.

Alternatywny to 'dopuszczający jedną z dwu możliwości’, 'dotyczący jednej z dwu możliwości’, a zatem już sama definicja wskazuje nam, że  będziemy musieli dokonać wyboru spośród dwóch rozwiązań. Sformułowanie dwa alternatywne rozwiązania, podobnie jak dwie alternatywy, jest zatem niepoprawne.

Przy okazji warto przytoczyć jeszcze inne znaczenie tego przymiotnika: 'stojący w opozycji do nurtu oficjalnego’, np. muzyka alternatywna.

Katarzyna Burska