Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć jaki rodzaj stosować przy rzeczowniku ALPINE (czyta się: Alpin)? Np. nowe Alpine, nowa Alpine czy nowy Alpine?

Rodzaj gramatyczny rzeczowników w języku polskim wyznaczany jest przede wszystkim na podstawie ich łączliwości z innymi wyrazami, np. zaimkami czy przymiotnikami. Powiemy na przykład, że słowo kwiat jest rodzaju męskiego, bo łączy się z przymiotnikiem ładny i zaimkiem ten.

Wskazany przeze mnie sposób przypisywania rodzaju nie sprawia trudności, gdy mamy do czynienia z wyrazem polskim, dlatego że wiemy na ogół, jak funkcjonuje w polszczyźnie i jaką dokładnie ma łączliwość. Często natomiast okazuje się bezzasadny w wypadku wyrazów obcych i nowo zapożyczonych, których własności składniowe i fleksyjne budzą wątpliwości.

Rodzaj gramatyczny można im przypisać, biorąc pod uwagę ich cechy brzmieniowe. Wyrazy, które kończą się w wymowie na spółgłoskę twardą – tego typu dźwiękiem w wyrazie Alpine jest n – mają na ogół rodzaj męski, np. Citroen, Fiat, Mercedes itd.). Gdyby wziąć pod uwagę tylko to kryterium, powiedzielibyśmy, że wyraz Alpine należy łączyć wyłącznie z wyrazami rodzaju męskiego (i na tę chwilę rekomendowałbym taką składnię).

Trzeba też wziąć pod uwagę, że wyrazowi renault przypisuje się w polszczyźnie rodzaj męski (nowy renault) lub nijaki (nowe renault). Jest możliwość, że drugi ze sposób łączenia będzie przenoszony przez użytkowników języka na składnię rzeczownika Alpine. By to sprawdzić, musimy jeszcze poczekać i weryfikować tworzący się zwyczaj.

Bartłomiej Cieśla