Ile głosek ma wyraz Aurelia?

Przywołany wyraz składa się z 7 głosek. Są to: a-u-r-e-l’-j-a. Ściśle rzecz ujmując, jako drugie w kolejności pojawia się tzw. u niezgłoskotwórcze, wymawiane przez Polaków przede wszystkim w miejsce ortograficznego ł.

Bartłomiej Cieśla