Ostatnio pierwszy raz spotkałam się ze słowem „autorytetka” i jestem ciekawa, czy ono w ogóle istnieje.

Chodzi zapewne o kobietę, która jest autorytetem, stąd neologizm autorytetka. Nazwa żeńska została utworzona od nazwy męskiej na wzór słuchacz – słuchaczka, literat – literatka, prostak – prostaczka. Autorytet – autorytetka – systemowo poprawnie utworzone, ale słowniki nie odnotowują takiego leksemu, nie używa się go w polszczyźnie ogólnej. Szkoda, że nie podała Pani kontekstu, w którym wystąpiło to słowo. Być może użyto go w potocznej wypowiedzi o zabarwieniu ironicznym.
Zachęcam do przeczytania odpowiedzi na pytanie dotyczące żołnierki.

Katarzyna Jachimowska