Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące poprawności zapisu podziału na głoski wyrazu „biały” (zadanie w klasie 7 – j.polski):
b`-a-ł-y
czy
b-j-a-ł-y?

Dziękuję bardzo za odpowiedź.
A.Tysler

Oba zaprezentowane przez Panią zapisy są poprawne. Wynika to z faktu, że głoski b’, p’, m’, w’, f’, czyli tzw. wargowe miękkie są wymawiane przez Polaków na dwa sposoby. Wymowa synchroniczna, czyli jednoczesna to b’-a-ł-y (słyszymy na początku jedną głoskę b’). Wymowa asynchroniczna, czyli niejednoczesna, to b-j-a-ł-y (pierwsza głoska rozpadła się na dwie b – j). Synchroniczny sposób wymawiania tych głosek jest starszy, tradycyjny, ale obecnie coraz rzadszy, asynchroniczny natomiast jest nowszy i coraz bardziej rozpowszechniony. Norma języka polskiego akceptuje obie wymowy.

Izabela Różycka