Jaką konstrukcję składniową zawiera następujące wypowiedzenie: „Błogosławieni słuchający Pana”? Jak „rozmiękczyć” to wypowiedzenie, aby było „zjadliwe”? Za wyjaśnienie zawiłości językowych bardzo dziękuję.

Przywołane wypowiedzenie jest imiesłowowym równoważnikiem zdania. Można je zmodyfikować, wprowadzając orzeczenie lub orzeczenia w formie osobowej. Wtedy wypowiedzenie będzie brzmiało: „Błogosławieni ci, którzy słuchają Pana” lub „Błogosławieni są ci, którzy słuchają Pana”.

Elwira Olejniczak