Ile głosek ma wyraz budżet ?

Słowo to można wymówić poprawnie na dwa sposoby: jako [bud-żet] lub [budż-żet]. Oba warianty liczą po 6 głosek.

Łączę pozdrowienia
B. Cieśla