Proszę o wskazanie, jak powinno się odmieniać słowo centymorgan.

EJ

 

Centymorgan (czyli jednostka miary używana w genetyce, w crossing-over – w skrócie cM) to rzeczownik rodzaju męskiego. Jego odmiana przedstawia się następująco:

M. centymorgan
centymorgany  
D. centymorgana centymorganów  
C. centymorganowi centymorganom  
B. centymorgan centymorgany  
N. centymorganem centymorganami  
Ms. centymorganie centymorganach  
W. centymorganie centymorgany

 

Agnieszka Wierzbicka