Czy poprawny jest zapis w 20 wieku ?

Zgodnie z obowiązującym w języku polskim zwyczajem oznaczenia liczbowe wieków należy zapisywać cyframi rzymskimi, nie zaś arabskimi. Poprawna będzie zatem forma w XX wieku. Warto zaznaczyć, że cyfry rzymskie wykorzystywane są także m.in. po imionach władców czy papieży, do oznaczenia wydarzeń historycznych (np. wojen czy powstań), form ustrojowych państwa, kolejnych edycji festiwali, wystaw, kongresów, olimpiad itp. Chętnie cyfry rzymskie stosuje się również w nazwach szkół średnich czy jednostek organizacyjnych różnego typu instytucji.

Katarzyna Burska