Dzień dobry!

Proszę o opinię na temat poprawności językowej w poniższych dwu przykładach.

1. „Daj to na górę.”
W znaczeniu „przesuń to na górę”, albo „zanieś to na górę”.

2. „Daj mi poprowadzić auto.”
W znaczeniu „pozwól mi poprowadzić auto”.

Według mnie brzmi to bardzo niestarannie, nieformalnie. Słowo „dać” oznacza coś innego i nie potrafię znaleźć jego znaczenia zbliżonego do „przesunąć, zmienić położenie czegoś”, ewentualnie „pozwolić”.

Z drugiej zaś strony kojarzy mi się powiedzenie „nie dać się zwieść”. Według słownika:

https://sjp.pwn.pl/sjp/zwie%C5%9B%C4%87;2547708

„zwieść” – wprowadzać kogoś w błąd, zatem kierując się tym moim tokiem rozumowania powinno się mówić „nie pozwolić się zwieść”, mimo wszystko słyszy i czyta się nader często zdanie „nie dać się zwieść”.

W internetowym Słowniku języku polskiego PWN (https://sjp.pwn.pl/szukaj/da%C4%87.html) wynotowane zostały znaczenia, które odpowiadają wskazanym przez Pana kontekstom. DAĆ to m.in. ‘przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza’, ‘podać coś komuś’, ‘pozwolić na coś’. Treść obu przytoczonych zdań ma charakter standardowy i w żadnym razie nie odbiega od normy. Dodam jeszcze, że wyraz dać w każdym z podanych znaczeń nie jest kwalifikowany jako potoczny, choć istotnie przez pewną część użytkowników polszczyzny może być odbierany jako mnie oficjalny, typowy dla sytuacji bardziej swobodnych.

Bartłomiej Cieśla