Jak jest poprawnie? Kupię dwadzieścia deko czy deka sera?

 

Podane w pytaniu skrót deko od słowa dekagram jest uznawany za potoczny. Zgodnie  normą wzorcową należałoby użyć formy skróconej deka lub pełnej wyrazu, to znaczy kupię dwadzieścia deka/dwadzieścia dekagramów sera.

Agnieszka Wierzbicka