Dzień dobry. Ostatnio widziałam na jednym z szyldów napis „Do siego roku”. Co życzenia „Do siego roku”  właściwie oznaczają?

Wielu użytkowników języka polskiego pyta mnie, co znaczy wyrażenie Do siego roku. Niekiedy można na kartkach świątecznych spotkać również napis Dosiego roku, który jest błędny! Siego to dopełniacz staropolskiego zaimka wskazującego si, który w prasłowiańszczyźnie miał postać i oznaczał ‘ten, ów’. Na gruncie polskim odmieniał się następująco:

M. si
D. siego
C. siemu
B. si
N. sim
Ms. siem

Do siego roku znaczy więc ‘do tego (nadchodzącego) roku’, dlatego przyimek do należy pisać oddzielnie z dawną postacią zaimka siego.
Z końcem 2013 roku życzmy więc sobie wszyscy Do siego roku!

Łączę pozdrowienia
Anna Sokół-Klein