Dzień dobry

Mam wątpliwość o dopełniacz liczby mnogiej dwóch wyrazów o podobnej końcówce: portfel i cel.

Na pewno portfeli, ale czy też portfelów? Na pewno celów, ale czy też celi?

Pozdrawiam z Warszawy
Michał

Dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika portfel to portfeli lub (rzadziej) portfelów. Jeżeli chodzi o rzeczownik cel to mamy jedynie jedną formę: celów.

Tworzenie form dopełniacza liczby mnogiej wiąże się z wyborem jednej z czterech możliwości: końcówki –ów, -i, -y lub formy bezkońcówkowej. Przyporządkowania dokonujemy wg kryterium morfologicznego, czyli zakończenia tematu rzeczownika. I tak:

 • końcówkę -ów otrzymują
  wyrazy zakończone spółgłoską twardą (oprócz l)
  : hamulców, psychologów, kredytów. Jednymi z nielicznych wyjątków są właśnie wskazane rzeczowniki cel i portfel – celów, portfelów;
  wyrazy zakończone na –j: przywilejów, urodzajów (ale też obocznie: urodzai);
  wyrazy zakończone na –anin, szczególnie po spółgłosce -k: muzułmanów, salezjanów.
 • końcówkę -i otrzymują
  wyrazy kończące się spółgłoską miękką (np. ć, dź, ś) lub -l
  : gości, motyli;
 • końcówkę -y otrzymują
  wyrazy kończące się spółgłoską stwardniałą (np. cz,
  sz, rz, ż): ochroniarzy, palaczy.
 • formę bezkońcówkową otrzymują
  niektóre rzeczowniki z przyrostkiem -anin: chrześcijan, parafian, mieszczan.

Pozdrawiam
Agnieszka Wierzbicka