Jak powinno się mówić: dużo śniegu czy duży śnieg? W południowej Polsce spotkałam się z tym drugim określeniem, a mnie nauczono, że ta pierwsza forma jest prawidłowa. I pewność została zakwestionowana. Proszę o odniesienie się do tego.

Dziękuję.

Opisując powłokę śnieżną, czyli 'warstwę utworzoną z płatków śniegu’, możemy posłużyć się połączeniem duży śnieg, wskazującym na wysokość pokrywy śnieżnej. Taka łączliwość odnotowana została choćby w „Wielkim słowniku języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego. Poprawne będzie także sformułowanie dużo śniegu, informuje ono odbiorcę o natężeniu opadów (np. jutro spadnie dużo śniegu).

Katarzyna Burska