Dzień dobry, mam takie być może proste pytanie na które nie do końca znam odpowiedź mianowicie jak wymawia się słowo dżem? Mówimy w tym wyrazie twarde Polskie dż czy wymowa powinna podzielić spółgłoskę na dwie wyraźne litery D i Ż podobnie jak ma to miejsce w słowie budżet. W słowniku poprawnej polszczyzny pana Markowskiego znalazłem wyjaśnienie mówiące o zdecydowanym czytaniu dżem przez twarde dż natomiast natrafiłem na artykuł sprzed 17 lat w którym Pan profesor Jan Miodek stwierdził, że należy wymawiać dżem przez D i ż a nie przez Dż. Prosiłbym o ustosunkowanie się do obu opinii. Pozdrawiam

Wyraz dżem należy wymawiać jako [dżem], nie zaś [d-żem], mamy tam bowiem do czynienia z pojedynczą głoską oddawaną w zapisie za pomocą dwuznaku (), a nie dwiema głoskami (d i ż). Wskazanie takie znajdziemy zarówno w słownikach (języka polskiego, poprawnej polszczyzny), jak i wypowiedzi prof. Miodka w programie „Słownik polsko@polski” (odc. 223). Opinia przeciwna byłaby niezgodna z zasadami wymowy. Głoskę odnajdziemy też choćby w takich wyrazach, jak [dżojstik], [dżersej] czy [dżokej]. Pojawia się przede wszystkim w zapożyczeniach z języka angielskiego.

Katarzyna Burska