Czy poprawne jest wyrażenie „działania zorientowane na”?

„Słownik języka polskiego PWN” podaje następujące znaczenia hasła zorientować: 1. «pomóc komuś zrozumieć coś» 2. «nadać czemuś jakiś kierunek» 3. «ustawić coś w odpowiednim położeniu».

Sformułowanie „działania zorientowane na…” stało się modne i jest nadużywane. Dlatego warto w wybranych kontekstach zastępować je stwierdzeniem: działania zmierzające do osiągnięcia czegoś; działania mające na celu.

Elwira Olejniczak