czy poprawnie jest ,, Dzieci ją z tatą odwiedzały,, czy poprawnie jest,, Dzieci ją z tatą odwiedzali,,

W przytoczonym zdaniu mamy do czynienia z tzw. podmiotem towarzyszącym (podmiot w mianowniku plus podmiot w narzędniku). Ponieważ podmiot w mianowniku występuje tu w liczbie mnogiej, formę orzeczenia musimy dopasować właśnie do niego. Jako że rzeczownik dzieci ma rodzaj niemęskoosobowy, orzeczenie powinno zgodnie ze związkiem zgody przyjąć postać odwiedzały. 
 
Katarzyna Burska