Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pytanie dot. „nazw broni” wyjaśnili Państwo kwestie pisowni wielką/ małą literą. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia czy takie obce nazwy np. typów pocisków (grad, kornet) należałoby zapisać w tekście kursywą? 

Odpowiedź na  to pytanie, które nie dotyczy poprawności językowej i nie jest związane z kulturą języka polskiego,  znajdzie Pani w książce Adama Wolańskiego Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. Strony  37-39 poświęcone są zastosowaniu kursywy przy składaniu tekstów.

Katarzyna Jachimowska