Mam pytanie dotyczące popularnych w internetowych czatach emotikon[ów], czyli bardziej po polsku „buziek”. Rzeczownik ten występuje przeważnie w liczbie mnogiej: emotikony. Jakiego jednak jest rodzaju?

Na analogiczne pytanie odpowiadaliśmy w naszej Poradni kilkukrotnie. Zachęcam choćby do zapoznania się z ostatnią odpowiedzią z 2022 r., a także wcześniejszą z 2017 r. Raz jeszcze zaznaczę, że najnowsze słowniki elektroniczne (np. „Wielki słownik języka polskiego” pod red. Piotra Żmigrodzkiego) notują dwie postaci tego wyrazu: częstszą (ten) emotikon i rzadszą (ta) emotikona.

Katarzyna Burska