Dzień dobry, mam pytanie dotyczące emotikonek zamieszczanych w tekstach nie do końca prywatnych, np.: na funpage’ach różnych instytucji. Czy jeśli chodzi o zdanie „zakończone” emotikonką, należy jeszcze dodatkowo postawić na końcu kropkę, a jeśli tak, to przed czy po „emotce”?

Na pytanie dotyczące emotikonów i interpunkcji udzielaliśmy już odpowiedzi. Od tamtego czasu nie opracowano żadnych nowych wytycznych. Można jedynie dodać, iż praktyka pokazuje, że choć kropkę tradycyjnie traktuje się jako znak zamykający wypowiedź, to niejednokrotnie jest w wypowiedziach kończących się emotikonami pomijana – nadawcy przypisują zatem takim znakom graficznym funkcję delimitacyjną.

Na marginesie zaznaczę, że prawidłowy zapis strony na Facebooku promującej firmy, osoby, marki itd. to fanpage (od ang. fan 'zwolennik’), nie zaś funpage (od fun 'zabawa’).

Katarzyna Burska