Szanowni Państwo,
chciałabym poprosić o wyjaśnienie pochodzenia nazwisk Jośko i Krząstek

Z poważaniem
Anna Jośko

Pochodzenie obu nazwisk odnaleźć można w „Internetowym słowniku nazwisk w Polsce” prowadzonym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Jak czytamy w ww. leksykonie, nazwisko Jośko zostało utworzone od nazwy własnej, konkretnie poprzez skrócenie imienia biblijnego Józef pochodzenia hebrajskiego. Z kolei nazwisko Krząstek ma charakter przezwiskowy, powstało od wyrazu pospolitego chrząstek (w innej wersji: krząstka) odznaczającego dawniej chrząstkę. Na wspomnianej stronie znajdują się także informacje dotyczące m.in. liczby użytkowników tychże nazwisk, ich rozmieszczenia w Polsce czy form żeńskich. 

Katarzyna Burska