Poproszę o wyjaśnienie pochodzenia nazwiska Kosznik.

 

Słownik najstarszych nazwisk polskich Z. Kowalik-Kalety, L. Dacewicza, B. Raszewskiej-Żurek (2007) wskazuje, że Kosznik (lub Kośnik) jest nazwiskiem odapelatywnym (czyli powstałym od rzeczownika pospolitego). Pierwotne znaczenie tego rzeczownika to 'człowiek, który pracował przy żniwach’.

Agnieszka Wierzbicka