Poproszę o etymologię słowa dąb.

 

Dąb to nazwa ogólnosłowiańska, która swoje źródła ma w prasłowiańskim *dąbъ (oznacza tyle co ‘ciemny’) i zestawia się to znaczenie z greckim τνφλός ‘ciemny’ i gockim dumbs ‘niemy’. Wspomniane określenia wywodzi się od indoeuropejskiego *dhūmbho-s ‘miejsce głęboko położone, ciemne’. Wyjaśniałoby to rozwój znaczenia słowa dąb: ‘miejsce głęboko położone’ ≥ ‘dolina, dolina wilgotna porosła lasem’ ≥ ‘las’ ≥ ‘drzewo’ ≥ ‘dąb jedno z bardziej pospolitych drzew.

Agnieszka Wierzbicka