Jaka jest pochodzenie słowa miesiąc?

 

Wyraz miesiąc pochodzi od prasłowiańskiego rzeczownika mĕsęcъ. Oznaczał on 'księżyc; cykl księżyca (28 dni) jako jednostka czasu’. A. Bańkowski w Etymologicznym słowniku języka polskiego (t. 2) wskazuje, że forma prasłowiańska wywodzi się z praindoeuropejskiej i ma swoje odpowiedniki w innych językach europejskich i sanskrycie.

Agnieszka Wierzbicka