Czy w tych zdaniach są błędy?

1. Sądzę, że gdybym została prezydentką, to potrafiłabym zaprowadzić ład i porządek.
2. Fakt nagłego zniknięcia żony bardzo go zaniepokoił.

W pierwszym zdaniu wątpliwości poprawnościowe może wzbudzać wyraz prezydentka. To słowo rzadko używane. Jeśli jednak zostało wprowadzone przez nadawcę świadomie, np. z intencją popularyzowania i upowszechniania form feminatywnych, nie jest błędem (tradycyjnie, w odniesieniu do kobiet, mówimy, że piastują funkcję prezydenta, premiera, a nie: prezydentki, premierki. Przez jednych te ostatnie formy bywają postrzegane jako deprecjonujące i ośmieszające, według innych niwelują utrwaloną w języku – np. w nazwach zawodów i stanowisk – dysharmonię płci).

W drugim zdaniu nie ma błędu, jakkolwiek użyto w nim wyrazu, który w słownikach języka polskiego uznawany jest za nadużywany. Słowo fakt po wielokroć przedstawia się jako niepotrzebne i nadmiernie rozbudowujące wypowiedź. Wszak tę samą myśl można wyrazić krócej: Zniknięcie żony bardzo go zaniepokoiło.

Łączę pozdrowienia
Bartłomiej Cieśla