Szanowni Państwo,
Czy można napisać „…podniosła się nowa fala debaty o…”?. Będę wdzięczny za poradę
Z wyrazami szacunku J. S.

W przytoczonym fragmencie tekstu wykorzystano metaforę, która wprowadza znaczenie intensywności występowania danego zjawiska i ma służyć uatrakcyjnieniu przekazu. Ostatnio w różnych mediach pojawia się sporo tego typu zabiegów stylizacyjnych, np.: Europę zalewa fala uchodźców.

Przy okazji trzeba zwrócić uwagę na rozstrzygnięcia poprawnościowe, dotyczące użycia rzeczownika debata. Możliwe jest jego użycie w połączeniu: debata nad czymś, np.: Toczono długie debaty nad ustawą o prywatyzacjiDebata nad nową ustawąZamknięto debatę nad nowym projektem lub w formie debata na temat czegoś, np.: Debata na temat polityki zagranicznej krajuDebata na temat polityki krajowej. Warto dodać, że wyrazem debata lub debaty określamy dyskusję na posiedzeniach kolegialnych (zespołowych) organów państwa, np. debaty sejmoweorganizacji społecznych i politycznych, a także dyskusje publiczne, takie, w których nad danym problemem dyskutuje całe społeczeństwo, np. debata konstytucyjna, czyli ogólnonarodowa dyskusja nad projektem konstytucji. Rzeczownik debata należy do wyrazów charakterystycznych dla stylu oficjalnego i nie powinien być nadużywany w języku codziennej komunikacji. Lepiej rzeczownik debata zastąpić wyrazami: dyskusja, narada, rozmowa. 

Beata Burska-Ratajczyk