Szanowni Państwo,
Piszę w sprawie tematu, który dotyczy potocyzmów. Czy słowo: fanka – można zaliczyć do wyrazów potocznych? W „Słowniku współczesnego języka polskiego” red. B. Dunaj; wyraz „fan” został opatrzony kwalifikatorem „pot.” – czy w związku z tym, można zaliczyć wspomniane słowo do potocyzmów? Nie jestem pewna, ponieważ sądzę, że jest to słowo należące do języka ogólnego. Jeżeli jest taka możliwość, to proszę o odpowiedź i uzasadnienie.
Łącze wyrazy szacunku,

W moim odczuciu również jest to słowo należące do polszczyzny standardowej. Proszę jednak pamiętać, że słownik prof. Dunaja został wydany w roku 1996, czyli ponad 20 lat temu. Przez ten czas język się oczywiście zmienił: pewne wyrazy weszły do polszczyzny, inne przestały być używane, jakaś część zmieniła nacechowanie. Kwalifikacja słownikowa leksemów, choć w pewnym stopniu uzależniona jest od wyczucia językowego leksykografa, opiera się przede wszystkim na analizie żywej komunikacji. By zweryfikować poprawność opisu jakiejś jednostki, musielibyśmy poznać zwyczaj językowy, jaki dominował w danym okresie.

W Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN i np. Wielkim słowniku języka polskiego pod red. P. Żmigrodzkiego wyraz ten notowany jest bez wspomnianego kwalifikatora.

Bartłomiej Cieśla